MAWDA, om te lachen! HIER en NU wel snelle en concrete maatregelen.

Michel en Geens moeten snel uitpakken met concrete maatregelen: 010618 Trut Vanmarsenille

Dit en dat is publiek gemaakt maar hoevele anderen niet die vermoord zijn geworden door WELZIJN of na maanden en zelfs jaren in ontbonden toestand vol met vliegen teruggevonden worden in hun woning dankzij de stank, zonder dat een minister publieke excuses enz. aanbood in verband met zijn welzijnsoorlog.

Waarom zou hij, een ex-chef van een puur crimineel belgisch parket en gerecht, als hij zelfs brutaal welzijns-oorlogen voert tegen lastige bewoners dmv foltering door uithongering tot de dood volgt.

Ja, eens stuurde iemand een commissaris naar zo'n machtdolle en stinkendrijke instelling met hordes advocaten om te beletten dat ouderen naar een andere home moeten verhuizen, wat dus in feite een echte persoonlijke show was.

Maar niets hiervan als een criminele "WELZIJN" sociale oorlogen voert van de dikke fons 1 tot de dikke fond2, foltering (vonnis) ofte sociale guerrillas zoals het arbeidshof het noemde, dwz geen inkomen dan botweg geen uitkering ofte foltering (vonnis) toepast, zonder (internationale) strafrechterlijke vervolging door het medeplichtige auditoriaat, dus straffeloos en ongestoord

En dan bovenop en met medewerking niet alleen van verantwoordelijke ministers van binnenlandse zaken maar ook van zijn even christelijke opvolger minister van justitie, ook al even botweg geen rechtsbijstand zelfs niet in deze zaken van het leefloon, dus van dood en leven en dus van de absoluut fundamentele rechten op leven en verbod van foltering (!), en zelfs niet om in beroep te gaan tegen die afwijzing van het fundamnteel recht op rechtshulp, dus rechtstoegang!

Ja, hij heeft gelijk, zijn koning Filip die op de UNO zei dat er nog geen vrede is als er geen oorlogen zijn, hopelijk verwijzend naar deze totaal verzwegen vuile totaal oorlogen in zijn eigen corrupt en crimineel koninkrijk.

Want deze totaal oorlog naast andere - puur crimineel en even misdadig administratief, waaraan WELZIJN ook hand en span diensten levert -, moeten dan wel verzwegen worden door de hele medeplichtige hoernalistiek en de ditto schijnopposities, Ons Kent Ons, op bevel zodat ze niet bestaan in deze schijn democratie in schijn vrede.

Dat zal nooit waar zijn geweest, als zorg in handen gegeven zou worden van privaat ondernemingen die moeten concurrerenen om te overleven, wat bij de gruwelijke monopolie van een onstaat niet het geval is met dit gruwelijk staatsterrorisme als gevolg.

Jo Vandeurzen, vader van een aankomend profitariaat bij  christelijke Geens en zelf ex- christelijke minister van een crimineel belgische justitie (ontslag ivm corruptie) schiet plots wakker, nu eens niet meer van gehandicapten, jongere rotzooi, dates, hordes vreemdelingen enz., maar nu eens even van normale arme mensen eigen volk die plots ook recht hebben op de absolute fundamentele mensenrechten op leven en verbod van foltering, maar het niet krijgen hoewel ze er recht op hebben.

Dat gaat dan over oudere mensen die anders geen recht krijgen op fundamentele Europese grondrechten.

Dat gaat ook over mensen die het niet durven vragen maar er recht op hebben zoals overheid onmiddelijk goed weet.

Dat gaat verder over mensen die men verplicht eerst hun bezit op te eten vooraf aan de hete soep in plastiek bakje.

Maar, eerst en vooral, de hoger vermelde sociale totaal oorlogen doen stoppen, met excuses, eerherstel, retroactieve uitbetaling met % en % op %, en schadeloosstellingen moreel en materieel, maar ook met strafrechterlijke vervolging van alle daders, medeplichtigen en verantwoordelijken, en met onmiddellijke vertrek van commissarissen naar die terroristische welzijnsmaffia's.